Volg het Oceaannieuws

Het meeste Oceaannieuws is te volgen op de websites van de Sea First Foundation waarvan Dos  de initiatiefnemer was. Surf hiervoor naar www.seafirst.nl.Ook op Facebook verschijnt belangwekkend nieuws. Kijk op de facebook van Dos en de facebook van SeaFirst.