Sharks

Haaien zijn onmisbaar in de oceaan. Zij zorgen als roofdier voor een goede balans. Helaas is die balans al decennia lang verstoord, omdat er een miljardenindustrie bezig is de laatste haaien uit de zee te vangen en op een gruwelijke wijze te doden, namelijk door levend de vinnen van de haaien af te snijden. Daarna worden de dieren letterlijk overboord geschopt om er tot 48 uur over te doen om te sterven.. Hoewel het levend ontvinnen van haaien in Europa inmiddels verboden is, gebeurt het nog steeds en maken vooral de Spaanse vissers zich hieraan schuldig. De vinnen gaan naar China om in de soep te gaan. Men gelooft dat men hierdoor sterker en machtiger wordt en het wordt als een afrodisiacum beschouwd. Op de rode lijst van IUCN staan 39 haaiensoorten vermeld met als toevoeging: ernstig bedreigd, bedreigd of kwetsbaar (“Critically Endangered, Endangered or Vulnerable”).