Nyangatom

De Nyangatom leven tussen de westelijke oever van de Omo rivier en het Moruankipi gebergte in Soedan. De Nyangatom maken deel uit van de Karimojong cluster, een groep van zeven volken die in vier verschillende landen leven: Ethiopië, Kenia, Soedan en Uganda. Zij leven met vrijwel al hun buren op voet van oorlog. Dit heeft vooral te maken met het gebrek aan water en de schaarse graasgronden voor hun vee. De mannen zijn uitgesproken krijgszuchtig en maken gezichts- en lichaamsversiering met littekens (scarificatie) wanneer zij tegenstanden hebben gedood. Er zijn ongeveer 20.000 Nyangatom.