Dassanech

De Dassanech worden ook Galeba genoemd. Een deel leeft aan de oostelijke oever van het Turkana Meer in het noorden van Kenia, maar de meeste Dassanech wonen in de droge warme woestijn aan de grens met Kenia en Soedan in de delta van de Omo rivier, die Dassanechland in tweeën deelt. Na de regentijd in de hooglanden stijgt het waterpeil en overstroomt delen van de oostelijke kant. Is het water eenmaal gezakt dan blijft er vruchtbaar sediment op het land achter, wat het geschikt maakt voor akkerbouw. De westelijke zijde wordt vooral gebruikt voor het weiden van vee. Daar is het ook veilig om te wonen, beschermd tegen de hoge waterstand van de rivier. In totaal zijn er circa 40.000 Dassanech.