overbevissing

Europese visserijministers mogen historische kans niet missen

Het Europees Parlement heeft vandaag een historisch voorstel (1) aangenomen om overbevissing aan banden te leggen. De Europese Groene fractie heeft hard gevochten om naar een duurzamere Europese visvangst te komen, met onder andere een verbod op het overboord gooien van onbedoelde bijvangst. Staes is verheugd dat het Europees Parlement zich achter dit voorstel heeft geschaard, dat zal kunnen leiden tot honderd procent duurzame visvangst:

“Al zijn nu bijna 90% van de visbestanden overbevist, met dit beleid kunnen alle visbestanden tegen 2020 volledig herstellen. Vissers hebben dan voldoende werk en consumenten eten tegen dan vis zonder schuldgevoel.”

(STRAATSBURG – 6 /022013) Staes: “Bijna een kwart van alle visvangst wordt half levend of dood teruggegooid om zo onder de visquota te blijven of omdat het niet de gewenste vissen zijn. Daar komt met dit voorstel gelukkig een einde aan. Al is het wel van belang om effectieve controles op dit verbod te organiseren.”
Europa kent de grootste visconsumptie ter wereld. Staes: “Mede omwille van drie decennia wanbeleid van Europese visserijministers is het Europese visserijbeleid vandaag failliet. Europa heeft een van de meest productieve visserij sectoren gehad, maar na 40 jaar overbevissing is daar niet veel meer van over. De Europese visserij is grotendeels afhankelijk van subsidies, terwijl 75 tot 90% van de Europese visbestanden wordt overbevist en ecosystemen geruïneerd worden.”
De jaarlijkse onderhandelingen tussen ministers waarbij visquota veel te hoog wordt vastgesteld, zullen voortaan verleden tijd zijn, omdat de visvangst op wetenschappelijk advies gebaseerd moet zijn. Staes: “Uit wetenschappelijke onderzoek naar het vaststellen van visquota, bleek dat Europese Visserijministers in zo’n 70% van de besluiten tussen 1987 en 2011 die wetenschappelijke adviezen negeerden. Met de nefaste gevolgen van dien.”
Om overbevissing te stoppen en visbestanden op een gezond niveau te herstellen, moeten tot 2015 vangstlimieten worden doorgevoerd. De destructievere vismethodes om de zee leeg te halen zullen hiermee ten einde worden gebracht. Staes: “Het volgen van de wetenschap is ook niet meer dan logisch,” aldus Staes, “omdat er anders simpelweg geen vis meer overblijft. Vreemd genoeg heeft het echter lang geduurd voordat men besefte dat je zonder vis niet meer kunt vissen.”
Te vrezen valt echter dat Europese visserijministers deze hervormingen toch zullen verwateren en uitstellen tot na 2020, als het te laat is. Staes: “Ik roep nadrukkelijk minister-president Kris Peeters – verantwoordelijk voor visserij – op om zich niet langer in het kamp van de ‘bad guys’ te scharen. Eerder schaarde Peeters zich namens ons land wel in het kamp van lidstaten als Spanje, Portugal, Ierland en Frankrijk, die serieuze hervormingen van het Europese visserij beleid tegenhielden of afremden. Zo ondertekende Peeters in 2011 nog een brandbrief over visserijsubsidies van de lidstaten die traditioneel het failliete Europese visserijbeleid bleven verdedigen.”
Staes: “Peeters propageert continu duurzame visserij, maar achter de schermen doet hij weinig om dat beleid concreet gestalte te geven. Peeters zorgde bijvoorbeeld voor brandstofsubsidies voor boomkorschepen, om vissers zo te compenseren voor de gestegen brandstofkosten. Deze subsidies werken overbevissing in de hand. Dat vind ik erg zorgelijk, want bijna negentig procent van de visvoorraden in Europese wateren zijn al zwaar overbevist. Zijn concrete plannen tegen overbevissing laten ook op zich wachten, en bestaan voorlopig uit niet veel meer dan wat mooie verklaringen en een brochure.”
Staes: “Het EP zegt in ieder geval tegen de visserijministers: geen handjeklap meer, maar wetenschappelijk bewezen visquota. Als dit voorstel overeind blijft in de onderhandelingen met de Raad kunnen we in de toekomst zeggen dat alle vissen die door Europese vloot gevangen zijn duurzaam zijn. Dan moeten consumenten zich niet meer afvragen of ze nu wel of niet verantwoorde vis eten. ”
Bart Staes: 0475/372757
(1) Het Verdrag van Lissabon gaf het Europees Parlement medebeslissingsrecht op het vlak van visserijbeleid. Het Europees visserijbeleid ondergaat nu de belangrijkste hervorming in decennia.